Mobil logo dec 2019

SORGBEARBETNING I GRUPP

Har du varit med om en förändring eller förlust i livet som påverkar dig?

Som handledare i sorgbearbetning möter jag dig när du behöver hjälp att hantera förlusten. När du ofta tänker på vad du varit med om och låter det hindra dig från att leva som du vill, när du vill släppa taget och gå vidare. När du vill ha samtalsstöd för att hantera den nya livssituationen. Det kan gälla en separation, att du förlorat en närstående, sjukdom, en flytt, ett jobb eller vad som helst.  

I sorgbearbetning med mig får du möjlighet att prata om sorgen. Vi pratar om relationen till den/det du förlorat. Vi tar reda på vad som är outtalat och okommunicerat.

Här gör vi det tillsammans med andra likasinnade. Vi delar med oss av våra tankar, känslor och minnen. Det finns en styrka i att vi inte är ensamma med vår sorg och saknad. 
Grupper startar kontinuerligt. Nästa grupp börjar när minst 3 personer har anmält intresse.

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.

INSIKT      MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkommen till mig!

Diplomerad Samtalsterapeut och 
Certifierad Handledare i Sorgbearbetning i Göteborg