Mobil logo dec 2019

När du varit med om en förlust

När du varit med om en förlust

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut och 
Certifierad Handledare i Sorgbearbetning i Göteborg

Lisa Malkki  Diplomerad Samtalsterapeut, Samtalscoach,  Par- & Relationsterapeut i Göteborg