Mobil logo dec 2019

När du vill utvecklas i din yrkesroll

När ni vill växa som grupp

När du vill utvecklas som terapeut

När du vill utvecklas som terapeut i grupp

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Handledare, Samtalsterapeut, Samtalscoach, 
Par- & Relationsterapeut i Göteborg