Mobil logo dec 2019

TERAPEUTHANDLEDNING I GRUPP

I grupphandledning med mig utgår vi från dina önskemål, vad du behöver, vad som är viktigt för dig och vad du behöver. Vi ser till dig som människa i din yrkesroll och vad du vill uppnå yrkesmässigt.
Tillsammans utforskar vi tankar, känslor och beteenden som uppstår i mötet mellan dig och din klient. Hos mig får du stöd i ditt lärande, du får utrymme och verktyg, du får tid för reflektion för att utvecklas i din roll som samtalsterapeut.

Jag använder mig av såklart av samtal men även övningar tex. mindfulness, meditation och teckning.
Jag tänker att det är viktigt att vi som arbetar med klienter har en plats att gå till, en plats där vi kan landa, där vi känner oss trygga, bara får vara och får ösa ur oss. Hos mig är en sådan plats.
Här träffas vi i grupp och det innebär att vi också lär oss av varandra, vi upptäcker också att vi inte är ensamma.

Ni kan vara en grupp som känner varandra eller inte. I en grupp är ni två personer eller fler.

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut, Handledare & 
Coach i Göteborg