Mobil logo dec 2019

SORGTERAPI

Har du varit med om en förlust eller en förändring som fortfarande påverkar dig?
 
Här möter jag dig när du vill släppa taget och gå vidare. När du ofta tänker på det du varit med om och fortfarande låter det hindra dig från att leva som du vill. Det kan handla om en förlust när du var barn, en separation eller kanske en flytt från en trygg bas när du var liten. Det kanske inte blev som du tänkt efter det som hände. Det kan handla om vad som helst som du upplever hindrar dig i vardagen, fortfarande!
 
I sorgterapi med mig får du möjlighet att sätta ord på din sorg, prata om din relation till den du förlorat. Vi tar reda på vad som är outtalat och okommunicerat. Vi tittar på hur sorgen fortfarande påverkar dig, hur den påverkar din vardag, dina nuvarande relationer eller ditt arbete.
 
Här arbetar vi med acceptans, också med att förlåta. Vi använder oss av mindfulness, ett verktyg som hjälper dig att vara här och nu.
 
Det handlar om att tillåta sig att gå vidare.

INSIKT      MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut och 
Certifierad Handledare i Sorgbearbetning, i Göteborg