Mobil logo dec 2019

SAMTALTERAPI

I samtalsterapi med mig får du möjlighet att öka din medvetenhet.

Som samtalsterapeut kommer jag i samtalen att guida dig till insikter och du kommer få verktyg att hantera saker på ett sätt som känns bra för dig.

Du får pröva ett förändrat förhållningssätt och får en större förståelse.
Jag hjälper dig att upptäcka de svar du redan bär på. 
Vi arbetar med mönster och beteenden som begränsar dig och
som hindrar dig från att leva det liv du faktiskt vill leva.
Vi går på djupet och strävar efterlångsiktighet.
Det får ta tid även om det ibland går snabbt.

Här strävar vi mot harmoni mellan kropp, själ, tankar och känslor.

INSIKT      MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Av Psykosyntesförbundet Diplomerad Samtalsterapeut, Samtalscoach, 
Par- & Relationsterapeut i Göteborg