Mobil logo dec 2019

PARTERAPI & RELATIONSTERAPI

Har ni en relation där ni upplever att avståndet blir större och större?

I parterapi och relationsterapi möter jag er i samtal när ni behöver hjälp att komma vidare. Bland annat när tilliten fått sig en törn eller försvunnit helt, kanske på grund av otrohet. Du känner rädsla och ensamhet i relationen. Konflikterna kommer oftare och tar alltmer energi. Ni beter er mer respektlöst, kommunikationen behöver skapas eller återskapas. När ni vill hitta tillbaka till varandra. Eller så är ni i slutet av en relation och behöver stöd med hur ni ska gå vidare efter separationen?

I parterapi & relationsterapi går vi på djupet, du får möjlighet att utforska dig själv tillsammans med din partner. Vi jobbar med att öka eran förståelse för er själva och för varandra i relationen. Vi medvetandegör då mönster och beteenden och ser vart de kan komma ifrån. Känslor och behov är viktiga här, likaså kommunikation och kontakt.
Kärlek är något man gör!

INSIKT      MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkomna till mig på parterapi!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut & Samtalscoach. 
Parterapi i Göteborg