Mobil logo dec 2019

GRUPPTERAPI

Längtar du efter att utveckla dig själv som människa och få känna helhet?  

Här får du möjlighet att utveckla dig själv, tillsammans med andra. Vi arbetar med mönster och beteenden som begränsar dig och som hindrar dig att leva det liv du faktiskt vill leva. Du får också möjligheten att se på saker och ting från ett annat perspektiv, du får även se att det ofta finns likheter i upplevelser.
En grupp består av 3 personer eller fler. Nästa grupp börjar när minst 3 personer har anmält intresse.

INSIKT      MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut, Samtalscoach, 
Par- & Relationsterapeut i Göteborg