Mobil logo dec 2019

SORGBEARBETNING

Har du varit med om en förändring eller förlust i livet som påverkar dig?

Som handledare i sorgbearbetning möter jag dig när du behöver hjälp att hantera förlusten. När du ofta tänker på vad du varit med om och låter det hindra dig från att leva som du vill, när du vill släppa taget och gå vidare. När du vill ha samtalsstöd för att hantera den nya livssituationen. Det kan gälla en separation, att du förlorat en närstående, sjukdom, en flytt, ett jobb eller vad som helst.  

I sorgbearbetning med mig får du möjlighet att prata om sorgen. Här får du sätta ord på tankar, känslor. Vi pratar om relationen till den/det som du förlorat och om minnen. Vi tar reda på vad som är outtalat och okommunicerat.

Vi jobbar också om så önskas efter ett program, som kommer från svenska Institutet för Sorgbearbetning. Det är en metod för känslomässig läkning vid alla typer av förluster och förändringar. Då ses vi under 9 veckor.
 

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en förlust eller en förändring av något slag.

INSIKT      MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut och 
Certifierad Handledare i Sorgbearbetning i Göteborg