Mobil logo dec 2019

GRUPPHANDLEDNING

Mår personalen bra, gör organisationen också det.

Handledning med mig kan vara något man tar till när det uppstår eller uppstått problem på arbetsplatsen. Men också för att förebygga problem eller för att göra ett bra arbetslag ännu bättre.

Handledning är ett stöd för arbetsgrupper som vill växa och utvecklas, skapa eller återskapa, förbättra eller förändra. Här möter jag er när ni behöver se och utveckla era kvalitéer. När samarbetet i gruppen behöver stärkas. Ni behöver öka trivsel och gemenskap. Eller kanske när ni behöver kunna hantera en konflikt som uppstått eller uppstår. Det kan handla om att hitta
inspiration, motivation och drivkraft, för att nämna några förslag.

Tillsammans utforskar vi vad det är som hindrar er från att vara den gruppen son ni vill och behöver vara. Vi medvetandegör och frigör ”dolda” kunskaper, och kvaliteter. Vi har en större potential än vad vi ibland tror.
För mig är det viktigt av olika anledningar att skapa en trygghet i gruppen. Vi behöver bli sedda, hörda, bli bekräftade och uppskattade. Att våga gå utanför vår trygghetszon gör att vi utvecklas både som individer och arbetslag. Jag ser till både tankar och känslor. Här jobbar jag mycket med
kommunikation. Lär vi oss om kommunikation och att kommunicera ökar vi förståelsen för oss själva och varandra, då undviker vi missförstånd och det leder till ett härligare klimat på arbetsplatsen.
Samhörighet, tillhörighet och självbestämmande är viktiga delar i en grupp.

Jag använder mig inte av ett program, utan utgår från vad just ni behöver.
En handledningsprocess i stora drag,
Vi börjar med att titta på hur ni har det i nuläget.
Sen tittar vi på det önskade läget. Hur vill ni ha det? Vad vill ni nå? Vad har ni för mål och vad är syftet med det?
Vad finns det för hinder? Vad är det som gör att ni inte är i det önskade läget? Vad är det som hindrar er för att komma dit?
Vad behöver utvecklas?
Vad behöver göras, hur gör vi, nästa steg?

Jag använder mig mycket av samtal och reflektion, men också av metoder och övningar, allt utifrån era behov.

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut, Handledare och Coach i Göteborg