Mobil logo dec 2019

PAR- & RELATIONSCOACHING

Har ni en relation som är bra, men som ni önskar utveckla?

I par och relationscoaching möter jag er i samtal när ni bland annat behöver fördjupa eran relation. När mönster behöver brytas, ni kanske är i början av en relation och vill undvika mönster från en tidigare relation. Ni har det bra, men vill ha mer närhet, sex eller vill öka passionen. Eller ni kanske helt enkelt vill komma ur vardagens tristess. När ni känner att ni inte kan prata med varandra.
Jag möter er också när ni vill utvecklas på arbetsplatsen. Kunna hantera en konflikt eller kanske har svårt att samarbeta.
Här tittar vi på hur ni har det just nu och på hur ni önskar ha det.
Ni kan vara vänner, syskon, kärlekspar, förälder och barn eller så är ni kanske medarbetare.

INSIKT     MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut, Samtalscoach, 
Par- & Relationsterapeut i Göteborg