Mobil logo dec 2019

GRUPPCOACHING

Vill du och din grupp växa, ta ett steg till och utvecklas?

Här möter jag er när ni bland annat behöver se och utveckla era kvaliteter. När ni behöver kunna hantera konflikter som uppstår eller uppstått, eller så behöver ni titta på relationerna i gruppen. När ni behöver skapa eller återskapa ett sätt att arbeta tillsammans eller när ni vill bli bättre på att samarbeta?

Här tittar vi på hur ni har det just nu, hur vill ni ha det, vad har ni för mål, vad är syftet med det. Vad finns det för hinder. Vad behöver utvecklas för att ni ska nå ert mål?

INSIKT      MEDVETENHET      TILLIT      ACCEPTANS      KÄRLEK      DIN Vilja    

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut, Samtalscoach, 
Par- & Relationsterapeut i Göteborg