Mobil logo dec 2019

SORGBEARBETNING

Har du varit med om en förändring eller förlust i livet som påverkar dig?

Som handledare i sorgbearbetning möter jag dig när du vill släppa taget och gå vidare. När du har svårt att vara glad eller nöjd med livet. När du ofta tänker på vad du varit med om och låter det hindra dig från att leva som du vill. När du vill leva med minnet utan att känna smärta. Det kanske inte blev som du tänkt dig i livet. Det kan gälla en separation, att du förlorat en närstående, sjukdom, en flytt, ett jobb eller vad som helst.  

I sorgbearbetning jobbar vi med att sätta ord på sorgen. Vi tar reda på outtalade och okommuniserade känslor. Vi jobbar också om så önskas efter ett program, som kommer från Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Det är en metod för känslomässig läkning vid alla typer av förluster och förändringar. Då ses vi under 9 veckor.
Jag erbjuder handledning i sorgbearbetning individuellt eller i grupp. Nästa grupp börjar när minst 3 personer har anmält intresse.

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.

INSIKT   TILLIT   ACCEPTANS   KÄRLEK   DIN Vilja

Välkommen till mig!

Lisa Malkki 
Diplomerad Samtalsterapeut,
Certifierad Handledare i Sorgbearbetning, i Göteborg